Ενημέρωση Επενδυτών

Παρουσιάσεις Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Αποτελέσματα Έτους 2007

09/4/2008
REDS

Αποτελέσματα Ομίλου 2007

02/4/2008
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Αποτελέσματα Έτους 2006

29/5/2007
REDS

Αποτελέσματα Ομίλου 2006

02/4/2007
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ