Ενημέρωση Επενδυτών

Παρουσιάσεις Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2009

31/8/2009
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Α Tριμήνου 2009

29/5/2009
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου 2008

31/3/2009
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου Εννεαμήνου 2008

28/11/2008
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου Α' Εξάμηνο 2008

30/6/2008
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου Α΄ Τρίμηνο 2008

29/5/2008
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Αποτελέσματα Έτους 2007

09/4/2008
REDS

Αποτελέσματα Ομίλου 2007

02/4/2008
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Αποτελέσματα Έτους 2006

29/5/2007
REDS

Αποτελέσματα Ομίλου 2006

02/4/2007
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ