Ενημέρωση Επενδυτών

Παρουσιάσεις Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Αποτελέσματα Ομίλου 2010

31/3/2011
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

30/11/2010
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2010

31/8/2010
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2010

27/5/2010
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου 2009

29/3/2010
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

30/11/2009
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2009

31/8/2009
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Α Tριμήνου 2009

29/5/2009
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου 2008

31/3/2009
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου Εννεαμήνου 2008

28/11/2008
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου Α' Εξάμηνο 2008

30/6/2008
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου Α΄ Τρίμηνο 2008

29/5/2008
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ