Ενημέρωση Επενδυτών

Παρουσιάσεις Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2010

30/11/2010
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα 1ου Εξαμήνου 2010

31/8/2010
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα 1ου Τριμήνου 2010

27/5/2010
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου 2009

29/3/2010
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2009

30/11/2009
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα 1ου Εξαμήνου 2009

31/8/2009
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα 1ου Tριμήνου 2009

29/5/2009
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου 2008

31/3/2009
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου Εννιαμήνου 2008

28/11/2008
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου 1ο Εξάμηνο 2008

30/6/2008
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου 1ο Τρίμηνο 2008

29/5/2008
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Αποτελέσματα Ομίλου 2007

02/4/2008
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ