Ενημέρωση Επενδυτών

Παρουσιάσεις Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Αποτελέσματα Ομίλου 2013

31/3/2014
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου Εννιαμήνου 2013

29/11/2013
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου Εξαμήνου 2013

31/8/2013
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου 1ου Τριμήνου 2013

31/5/2013
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου 2012

29/3/2013
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου Εννιαμήνου 2012

30/11/2012
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου 1ου Εξαμήνου 2012

31/8/2012
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου 1ου Τριμήνου 2012

31/5/2012
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου 2011

31/3/2012
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2011

30/11/2011
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα 1ου Εξαμήνου 2011

31/8/2011
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα 1ου Τριμήνου 2011

30/5/2011
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ