Ενημέρωση Επενδυτών

Παρουσιάσεις Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Αποτελέσματα Ομίλου Εννιαμήνου 2008

28/Νοέμβριος/2008
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου 1ο Εξάμηνο 2008

30/Ιούνιος/2008
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου 1ο Τρίμηνο 2008

29/Μάιος/2008
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Αποτελέσματα Ομίλου 2007

02/Απρίλιος/2008
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Αποτελέσματα Ομίλου 2006

02/Απρίλιος/2007
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ