Ενημέρωση Επενδυτών

Παρουσιάσεις Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Αποτελέσματα Εξαμήνου 2017

14/9/2017
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Εξαμήνου 2017

01/9/2017
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2017

01/6/2017
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Αποτελέσματα 2016

02/5/2017
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Έτους 2016

01/4/2017
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2016

01/12/2016
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Αποτελέσματα Εξαμήνου 2016

16/9/2016
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2016

01/9/2016
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2016

01/6/2016
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Αποτελέσματα 2015

31/3/2016
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Έτους 2015

01/3/2016
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

30/11/2015
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ