Ενημέρωση Επενδυτών

Παρουσιάσεις Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2011

30/Νοέμβριος/2011
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα 1ου Εξαμήνου 2011

31/Αύγουστος/2011
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα 1ου Τριμήνου 2011

30/Μάιος/2011
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου 2010

31/Μάρτιος/2011
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2010

30/Νοέμβριος/2010
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα 1ου Εξαμήνου 2010

31/Αύγουστος/2010
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα 1ου Τριμήνου 2010

27/Μάιος/2010
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου 2009

29/Μάρτιος/2010
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2009

30/Νοέμβριος/2009
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα 1ου Εξαμήνου 2009

31/Αύγουστος/2009
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα 1ου Tριμήνου 2009

29/Μάιος/2009
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου 2008

31/Μάρτιος/2009
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ