Ενημέρωση Επενδυτών

Παρουσιάσεις Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2019

19/11/2019
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Εξαμήνου 2019

17/9/2019
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα 2018

17/4/2019
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Έτους 2018

01/4/2019
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2018

01/12/2018
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2018

31/10/2018
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Εξαμήνου 2018

17/9/2018
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Εξαμήνου 2018

01/9/2018
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2018

01/5/2018
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Αποτελέσματα 2017

30/4/2018
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Έτους 2017

01/4/2018
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2017

01/11/2017
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.