Ενημέρωση Επενδυτών

Παρουσιάσεις Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2014

28/Νοέμβριος/2014
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα 1ου Εξαμήνου 2014

29/Αύγουστος/2014
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα 1ου Τριμήνου 2014

30/Μάιος/2014
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου 2013

31/Μάρτιος/2014
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου Εννιαμήνου 2013

29/Νοέμβριος/2013
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου Εξαμήνου 2013

31/Αύγουστος/2013
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου 1ου Τριμήνου 2013

31/Μάιος/2013
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου 2012

29/Μάρτιος/2013
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου Εννιαμήνου 2012

30/Νοέμβριος/2012
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου 1ου Εξαμήνου 2012

31/Αύγουστος/2012
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου 1ου Τριμήνου 2012

31/Μάιος/2012
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Ομίλου 2011

31/Μάρτιος/2012
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ