Ενημέρωση Επενδυτών

Παρουσιάσεις Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 9Μ 2021

30/11/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου 6μήνου 2021

31/8/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Q12021

27/5/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ Χρήση2020

31/3/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσιάση Οικονομικών Αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2020

27/11/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2020

31/8/2020
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2020

29/5/2020
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα 2019

30/4/2020
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2019

19/11/2019
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Εξαμήνου 2019

17/9/2019
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα 2018

17/4/2019
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Έτους 2018

01/4/2019
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.