Ενημέρωση Επενδυτών

Παρουσιάσεις Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Παρουσιάση Οικονομικών Αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2020

27/11/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2020

31/8/2020
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2020

29/5/2020
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα 2019

30/4/2020
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2019

19/11/2019
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Εξαμήνου 2019

17/9/2019
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα 2018

17/4/2019
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Έτους 2018

01/4/2019
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2018

01/12/2018
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2018

31/10/2018
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Εξαμήνου 2018

17/9/2018
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Εξαμήνου 2018

01/9/2018
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.