Ενημέρωση Επενδυτών

Παρουσιάσεις Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Αποτελέσματα 2018

17/Απρίλιος/2019
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα 9Μ2018

31/Οκτώβριος/2018
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα 6Μ 2018

17/Σεπτέμβριος/2018
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα 2017

30/Απρίλιος/2018
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα 6Μ2017

14/Σεπτέμβριος/2017
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα 2016

02/Μάιος/2017
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα 6M2016

16/Σεπτέμβριος/2016
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα 2015

31/Μάρτιος/2016
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα 9M 2015

30/Νοέμβριος/2015
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα 1ου Εξαμήνου 2015

31/Αύγουστος/2015
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα 1ου Τριμήνου 2015

29/Μάιος/2015
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα 2014

31/Μάρτιος/2015
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ