Ενημέρωση Επενδυτών

Παρουσιάσεις Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Παρουσίαση - Οικονομικά Αποτελέσματα 9Μ 2022

24/11/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση - Οικονομικά Αποτελέσματα Α'Εξαμήνου 2022

31/8/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση - Οικονομικά Αποτελέσματα Α'Τριμήνου 2022

31/5/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Χρήσης 2021

13/4/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 9Μ 2021

30/11/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου 6μήνου 2021

31/8/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Q12021

27/5/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ Χρήση2020

31/3/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσιάση Οικονομικών Αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2020

27/11/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2020

31/8/2020
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2020

29/5/2020
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα 2019

30/4/2020
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ