Ενημέρωση Επενδυτών

Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου-Θυγατρικών/Θυγατρικές με έδρα Ελλάδα

Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 30 Σεπτεμβρίου 2005

30/Σεπτέμβριος/2005
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ενοποιημένα Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 30 Σεπτεμβρίου 2005

30/Σεπτέμβριος/2005
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

31/Μάρτιος/2005
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την τρίμηνη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

31/Μάρτιος/2005
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

31/Μάρτιος/2005
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας « ΚΑΝΤΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

01/Ιανουάριος/2005
ΚANTZA A.E