Ενημέρωση Επενδυτών

Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου-Θυγατρικών/Θυγατρικές με έδρα Ελλάδα

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2021

29/7/2022
ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2021

29/7/2022
ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Αναπ. Νέας Μαρίνας Αλίμου 31.12.2021

14/7/2022
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

11/7/2022
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες Χρήσης 2021

11/7/2022
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2022

31/5/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Οικονομικές Καταστάσεις 2021

04/5/2022
REDS

Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2020

02/2/2022
ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Ισολογισμός χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020

02/2/2022
ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ Α.Ε.

Εκθεση Διαχείρισης για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020

02/2/2022
ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ Α.Ε.

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020

02/2/2022
ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ _ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020

02/2/2022
P.M.S. PROPERTY MANAGEMENT SERVICES A.E