Ενημέρωση Επενδυτών

Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου-Θυγατρικών/Θυγατρικές με έδρα εκτός Ελλάδας

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις-31 Δεκεμβρίου 2010

31/Δεκέμβριος/2010

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010

31/Οκτώβριος/2010
STARTMART

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009

21/Ιούνιος/2010
Helector Cyprus Limited

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009

03/Ιούνιος/2010

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010

01/Ιανουάριος/2010

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009

31/Δεκέμβριος/2009
AECO (Holdings) Limited

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009

31/Δεκέμβριος/2009

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009

31/Δεκέμβριος/2009

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009

31/Οκτώβριος/2009
AECO HOLDINGS LTD

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009

31/Οκτώβριος/2009
AKTOR CONSTRUCTIONS INTERNATIONAL LTD

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008

25/Ιούνιος/2009