Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2021

27/1/2023
ELLAKTOR VENTURES

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2021

27/1/2023
BIOSAR HOLDINGS LIMITED

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2021

27/1/2023
AKTOR CONTRACTORS LTD

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2021

27/1/2023
AKTOR CONSTRUCTIONS INTERNATIONAL LTD

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2021

27/1/2023
AKTOR CONCESSIONS (CYPRUS) LIMITED

Οικονομικές Καταστάσεις

17/11/2022
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Οικονομικές Καταστάσεις

17/11/2022
ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε - BILFINGER BAUGESELLSCHAFT M.B.H. J/V

Οικονομικές Καταστάσεις

17/11/2022
ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ- CYBARCO CONTRACTING LTD JV

Οικονομικές Καταστάσεις

17/11/2022
ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - BILFINGER BAUGESELLSCHAFT M.B.H. J/V

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

17/11/2022
HERHOF VERWALTUNGS (HVG)

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

17/11/2022
Herhof Ltd

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις

17/11/2022
Helector Cyprus Limited