Ενημέρωση Επενδυτών

Ετήσια Οικονομική Εκθεση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2021 (ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ) - προβολή HTML

13/4/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία & Πληροφορίες 01.01-31.12.2021

13/4/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Οικονομική Έκθεση 2021

13/4/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2021 (Download as XBRL)

13/4/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Εκθεση Χρήσης 2020

01/4/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη Χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019 (Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ν. 3556/2007)

30/4/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη Χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018 (Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ν. 3556/2007)

31/3/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018

31/12/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017

31/12/2017
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007)

31/12/2016
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη Χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 (Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και το Άρθρο 2 της Απόφασης 7/448/11.10.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

01/1/2015
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

31/12/2014
ΕΛΛΑΚΤΩΡ