Ενημέρωση Επενδυτών

Οικονομικά Στοιχεία

Αποτελέσματα 2018

17/Απρίλιος/2019
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ANNUAL FINANCIAL REPORT For the financial year from 1 January to 31 December 2018 (pursuant to article 4 of Law 3556/2007)

11/Απρίλιος/2019

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Για τη Χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2018 (Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ν. 3556/2007)

31/Μάρτιος/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

PMS PROPERTY MANAGEMENT SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση Για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκρμβρίου 2017 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης

01/Ιανουάριος/2019
P.M.S. PROPERTY MANAGEMENT SERVICES A.E

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018

31/Δεκέμβριος/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018

31/Δεκέμβριος/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2018

31/Δεκέμβριος/2018
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα 9Μ2018

31/Οκτώβριος/2018
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2018

30/Σεπτέμβριος/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 30 Σεπτεμβρίου 2018

30/Σεπτέμβριος/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα 6Μ 2018

17/Σεπτέμβριος/2018
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT Α.Ε Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017

02/Ιούλιος/2018
ΑΚΤΩΡ FM Α.Ε