Ενημέρωση Επενδυτών

Εταιρικές Πράξεις

Η εταιρεία εισήχθη στο Χ.Α.Α. την 20/04/1994

Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης
ΘΕΜΑ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
22/4/2021
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων

Έκτακτη Γενική Συνέλευση (Έγκριση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου)

Αριθμός νέων μετοχών
133.920.002 Νέες Μετοχές
Όροι νέων μετοχών
1,25 νέες για 2 παλαιές μετοχές
Τιμή διάθεσης
0,90 ΕΥΡΩ ανά μετοχή
Περίοδος άσκησης δικαιώματος
Από 21 Ιουλίου 2021 έως και 3 Αυγούστου 2021
Ημερομηνία διαπραγμάτευσης νέων μετοχών
13/8/2021
Συνολικά αντληθέντα κεφάλαια
120.528.001,80 ΕΥΡΩ
Σύνολο καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
13.927.680,20 ΕΥΡΩ
Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
348.192.005
Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης
ΘΕΜΑ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
22/4/2021
ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Μείωση ονομαστικής αξίας της εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής

Έκτακτη Γενική Συνέλευση (Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου)

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά
212.129.282,97 EΥΡΩ
Νέα ονομαστική αξία των μετοχών
0,04 ΕΥΡΩ
Συνολικός Αριθμός μετοχών κατά την εταιρική πράξη
214.272.003 κοινές ονομαστικές
Σύνολο καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
8.570.880,12 ΕΥΡΩ
Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης
ΘΕΜΑ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
21/5/2019
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Λόγω απορρόφησης της εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση (Έγκριση συγχώνευσης με απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
37.270.690 κοινές ονομαστικές
Ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών
25/7/2019
Ονομαστική αξία των μετοχών
1,03 ΕΥΡΩ
Συνολικός αριθμός μετοχών κατά την εταιρική πράξη
214.272.003
Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου
220.700.163,09ΕΥΡΩ
Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης
ΘΕΜΑ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
10/12/2007
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Λόγω απορρόφησης της εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση (Έγκριση συγχώνευσης με απορρόφηση της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
18.153.985 κοινές ονομαστικές
Ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών
20/12/2007
Ονομαστική αξία των μετοχών
1,03 ΕΥΡΩ
Συνολικός αριθμός μετοχών μετά την εταιρική πράξη
177.001.313
Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου
182.311.352,39 ΕΥΡΩ
Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης
ΘΕΜΑ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
15/12/2005
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Λόγω απορρόφησης δραστηριοτήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων της διασπώμενης ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

Εκτακτη Γενική Συνέλευση
(Εγκριση διάσπασης της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ με απορρόφηση από τις εταιρίες ΕΛΤΕΒ και ΤΡΙΓΩΝΟΝ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
30.459.174 κοινές ονομαστικές
Ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών
30/12/2005
Ονομαστική αξία των μετοχών
0,81 ΕΥΡΩ
Συνολικός αριθμός μετοχών μετά την εταιρική πράξη
158.847.328 κοινές ονομαστικές
Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου
128.666.335,68 ΕΥΡΩ
Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης
ΘΕΜΑ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
24/6/2004
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κεφαλαιοποίηση Υπεραξίας ακινήτων Ν. 3229/2004

ΕΚΔΟΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Αριθμός νέων μετοχών
21.398.026 κοινές ονομαστικές
Ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών
27 Ιουλίου 2004
Ονομαστική αξία των μετοχών
0,71 ΕΥΡΩ
Συνολικός αριθμός μετοχών μετά την εταιρική πράξη
128.388.154 κοινές ονομαστικές
Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου
91.155.589,34 ΕΥΡΩ
Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης
ΘΕΜΑ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
28/6/2002
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Με απορρόφηση της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.

Αριθμός νέων μετοχών
8.747.974 κοινές ονομαστικές
Ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών
5 Αυγούστου 2002
Ονομαστική αξία των μετοχών
0,71 ΕΥΡΩ
Συνολικός Αριθμός μετοχών μετά την εταιρική πράξη*
106.990.128* κοινές ονομαστικές
Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου
75.962.990,88 ΕΥΡΩ
Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης
ΘΕΜΑ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
27/6/2001
ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μετατροπή και στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για να εκφραστούν αμφότερα και σε ΕΥΡΩ

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά
28.500.000 δρχ. (83.639 ΕΥΡΩ)
Ονομαστική αξία των μετοχών
211,265 δρχ. (0,62 ΕΥΡΩ)
Συνολικός Αριθμός μετοχών μετά την εταιρική πράξη
100.000.000 κοινές ονομαστικές
Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου
62.000.000 ΕΥΡΩ
Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης
ΘΕΜΑ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
21/09/2000
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
Αριθμός νέων μετοχών
40.000.000 νέες μετοχές
Όροι νέων μετοχών
10 νέες για 10 παλαιές
Τιμή έκδοσης
1.100 δρχ. (3,23 ΕΥΡΩ) ανά μετοχή
Περίοδος εγγραφών
Από 10 Νοεμβρίου, 2000 ως 11 Δεκεμβρίου, 2000
Ημερομηνία διαπραγμάτευσης νέων μετοχών
4 Ιανουαρίου, 2001
Συνολικά έσοδα έκδοσης
44 δισ. δρχ. (129 εκατ. ΕΥΡΩ)
Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης
ΘΕΜΑ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
21/09/2000
ΕΚΔΟΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Αριθμός νέων μετοχών
20.000.000
Όροι νέων μετοχών
5 νέες για 10 παλαιές
Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης
ΘΕΜΑ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
20/09/1999
Αριθμός νέων μετοχών που εκδόθηκαν
18.000.000 κοινές ονομαστικές

(η διαδικασία θα χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση του 50,01% των μετοχών της ΑΚΤΩΡ)

13.500.000 στους μετόχους της ΑΚΤΩΡ,
1.200.000 στη διοίκηση της ΑΚΤΩΡ,
3.300.000 στους υπάρχοντες μετόχους
Όροι της αύξησης κεφαλαίου με καταβολή μετρητών
3 νέες για 20 παλαιές
Ονομαστική αξία των μετοχών
210 δρχ. (0,62 ΕΥΡΩ)ανά μετοχή
Τιμή έκδοσης
3.250 δρχ. (9,54 ΕΥΡΩ)
Περίοδος εγγραφών
Από 19/11/99 μέχρι 20/12/99
Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος
10/11/99
Συνολικά έσοδα έκδοσης
58.500.000.000 δρχ (1.171.680.117 ΕΥΡΩ)
Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης
ΘΕΜΑ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
7/09/1998
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
Κεφάλαιο που εκδόθηκε
15.400.000.000 Δρχ.
Όροι αύξησης κεφαλαίου με καταβολή μετρητών
1 νέα για 1 παλαιά
Τιμή έκδοσης νέων μετοχών
1.400 δρχ. (4,11 ΕΥΡΩ)
Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μετά την εταιρική πράξη
4.620.000.000 Δρχ.
Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης
ΘΕΜΑ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
8/05/1997
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
Συνολικά έσοδα έκδοσης
7.700.000.000 Δρχ.
Όροι αύξησης κεφαλαίου με καταβολή μετρητών
1 νέα για 1 παλαιά
Τιμή έκδοσης νέων μετοχών
1.400 Δρχ.
Εκδοση Νέων Μετοχών
5.500.000 κοινές ονομαστικές
Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης
ΘΕΜΑ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
19/01/1994
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
Συνολικά έσοδα έκδοσης
3.520.000.000 Δρχ.
Τιμή διάθεσης μετοχών
3.200 Δρχ.
Εκδοση Νέων Μετοχών με δημόσια εγγραφή
1.100.000 κοινές ανώνυμες

* Ακύρωση σταυροειδών συμμετοχών των δύο εταιρειών.