ΗΛΕΚΤΩΡ

  • ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.
  • ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ Α.Ε.
  • ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε.
  • ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε.
  • ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε.
  • ΒΕΑΛ Α.Ε.
  • ΔΟΑΛ Α.Ε.
  • ΕΔΑΔΥΜ Α.Ε.
  • ΕΝΕΡΜΕΛ Α.Ε.