ΗΛΕΚΤΩΡ

Πολιτική κατά της Δωροδοκίας

Μπορείτε να κατεβάσετε την Πολιτική κατά της Δωροδοκίας πατώντας εδώ.

Επίσης, μπορείτε να δείτε το σχετικό Πιστοποιητικό ISO 37001 πατώντας εδώ.