ΗΛΕΚΤΩΡ

Πολιτικές

Μπορείτε να κατεβάσετε την Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών και Καταγγελιών πατώντας εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε την Πολιτική κατά της Δωροδοκίας πατώντας εδώ.

Μπορείτε να δείτε το σχετικό Πιστοποιητικό ISO 37001 πατώντας εδώ.

Μπορείτε να δείτε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του Συστήματος Διαχείρισης για την καταπολέμηση της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς της ΗΛΕΚΤΩΡ με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 37001:2016 πατώντας εδώ.