ΗΛΕΚΤΩΡ

Πολιτικές

Μπορείτε να κατεβάσετε την Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών και Καταγγελιών πατώντας εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε την Πολιτική κατά της Δωροδοκίας πατώντας εδώ.

Επίσης, μπορείτε να δείτε το σχετικό Πιστοποιητικό ISO 37001 πατώντας εδώ.