ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Θυγατρικές
 • ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε.
 • ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ Α.Ε.
 • ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.
 • ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
 • ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.
 • ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ Α.Ε.
 • ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.Ε.
 • ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
 • ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ Α.Ε.Ε.
 • ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε.Ε.
 • ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
 • ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.
 • ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΕΝΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
 • ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.