ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Οικονομικά Στοιχεία

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2009

31/Μάρτιος/2009
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2009

31/Μάρτιος/2009
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συμμετοχές Ομίλου 31.03.2009

30/Μάρτιος/2009
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συμμετοχές Ομίλου 31.12.2008

31/Δεκέμβριος/2008
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008

31/Δεκέμβριος/2008
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008

31/Δεκέμβριος/2008
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συμμετοχές Ομίλου 30.09.2008

30/Σεπτέμβριος/2008
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30 Σεπτεμβρίου 2008

30/Σεπτέμβριος/2008
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Πληροφόρηση σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008

30/Σεπτέμβριος/2008
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συμμετοχές Ομίλου 30.06.2008

30/Ιούνιος/2008
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008

30/Ιούνιος/2008
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Για την Περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2008

30/Ιούνιος/2008
ΕΛΛΑΚΤΩΡ