ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Οικονομικά Στοιχεία

Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2010

31/Μάρτιος/2010
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συμμετοχές Ομίλου 31.12.2009

31/Δεκέμβριος/2009
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009

31/Δεκέμβριος/2009
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009

31/Δεκέμβριος/2009
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Για τη Χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και το Άρθρο 2 της Απόφασης 7/448/11.10.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

31/Δεκέμβριος/2009
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συμμετοχές Ομίλου 30.09.2009

30/Σεπτέμβριος/2009
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 30 Σεπτεμβρίου 2009

30/Σεπτέμβριος/2009
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009

30/Σεπτέμβριος/2009
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συμμετοχές Ομίλου 30.06.2009

30/Ιούνιος/2009
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συμμετοχές Ομίλου 30.06.2009

30/Ιούνιος/2009
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 30 Ιουνίου 2009

30/Ιούνιος/2009
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Για την Περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009

30/Ιούνιος/2009
ΕΛΛΑΚΤΩΡ