ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Οικονομικά Στοιχεία

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 9Μ 2021

30/11/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 9Μ 2021

30/11/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου απο 1η Ιανουαρίου έως και 30 Ιουνίου 2021

31/8/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την Περίοδο 1η Ιανουαρίου έως και 30η Ιουνίου 2021

31/8/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου 6μήνου 2021

31/8/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 1ου 3μήνου 2021

27/5/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Q12021

27/5/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2020

01/4/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2020

01/4/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Εκθεση Χρήσης 2020

01/4/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ Χρήση2020

31/3/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσιάση Οικονομικών Αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2020

27/11/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ