ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Οικονομικά Στοιχεία

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Χρήσης 2021

13/4/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2021 (ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ) - προβολή HTML

13/4/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

13/4/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία & Πληροφορίες 01.01-31.12.2021

13/4/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Οικονομική Έκθεση 2021

13/4/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2021 (Download as XBRL)

13/4/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 9Μ 2021

30/11/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 9Μ 2021

30/11/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου απο 1η Ιανουαρίου έως και 30 Ιουνίου 2021

31/8/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την Περίοδο 1η Ιανουαρίου έως και 30η Ιουνίου 2021

31/8/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου 6μήνου 2021

31/8/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 1ου 3μήνου 2021

27/5/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ