ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Οικονομικά Στοιχεία

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Για τη Χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2018 (Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ν. 3556/2007)

31/Μάρτιος/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018

31/Δεκέμβριος/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018

31/Δεκέμβριος/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2018

30/Σεπτέμβριος/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 30 Σεπτεμβρίου 2018

30/Σεπτέμβριος/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Για την Περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2018

30/Ιούνιος/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 30 Ιουνίου 2018

30/Ιούνιος/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Για τη Χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2017 (Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ν. 3556/2007)

31/Μάρτιος/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017

31/Δεκέμβριος/2017
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017

31/Δεκέμβριος/2017
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Για την Περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017

30/Ιούνιος/2017
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2017

30/Ιούνιος/2017
ΕΛΛΑΚΤΩΡ