ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Οικονομικά Στοιχεία

Παρουσίαση - Οικονομικά Αποτελέσματα 9Μ 2022

24/11/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Οικονομικές Καταστάσεις 9Μ 2022

24/11/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση - Οικονομικά Αποτελέσματα Α'Εξαμήνου 2022

31/8/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την Περίοδο 1η Ιανουαρίου έως και 30η Ιουνίου 2022

31/8/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση - Οικονομικά Αποτελέσματα Α'Τριμήνου 2022

31/5/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2022

31/5/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Χρήσης 2021

13/4/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2021 (ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ) - προβολή HTML

13/4/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

13/4/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία & Πληροφορίες 01.01-31.12.2021

13/4/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Οικονομική Έκθεση 2021

13/4/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2021 (Download as XBRL)

13/4/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ