ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Πολιτικές

Μπορείτε να κατεβάσετε την Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών και Καταγγελιών πατώντας εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε την Πολιτική κατά της Δωροδοκίας πατώντας εδώ.

Μπορείτε να δείτε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του Συστήματος Διαχείρισης για την καταπολέμηση της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 37001:2016 πατώντας εδώ.