Πολιτική κατά της Δωροδοκίας

Πολιτική κατά της Δωροδοκίας

Μπορείτε να κατεβάσετε την Πολιτική κατά της Δωροδοκίας πατώντας εδώ

Μπορείτε να δείτε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του Συστήματος Διαχείρισης για την καταπολέμηση της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς της ΕΛΛΑΚΤΩΡ με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 37001:2016 πατώντας εδώ