Ομόλογο

Οικονομικές Καταστάσεις Restricted Group

HYBOND Interim Financial Information for the Period 1 January to 30 June 2021

31/8/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

HYBOND Interim Financial Information

27/5/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Hybond Restricted Group Annual Report FY2020

27/4/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Combined Interim Condensed Financial Information for the period from 1 January to 30 September 2020

27/11/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Combined Interim Condensed Financial Information for the period from 1 January to 30 June 2020

31/8/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ