Ομόλογο

Ανακοινώσεις

ELLAKTOR VALUE PLC - Announcement of Change of Control Offer

1/8/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση σε Τηλεδιάσκεψη - Οικονομικά Αποτελέσματα Restricted Group ΕΛΛΑΚΤΩΡ A’ Τριμήνου 2022

27/5/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

HYBOND Combined Financial Statements 31.12.2021

13/4/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση σε Τηλεδιάσκεψη - Οικονομικά Αποτελέσματα Restricted Group 2021

11/4/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση σε Τηλεδιάσκεψη - Οικονομικά Αποτελέσματα Restricted Group 9μήνου 2021

26/11/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ