Πιστοποιήσεις

Η BIOSAR έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιημένο ως προς το πρότυπο ISO 9001:2015, με πεδίο δραστηριότητας τη Μελέτη, Κατασκευή, Εγκατάσταση και Λειτουργία Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την Εμπορία Εξοπλισμού Ηλιακών Συστημάτων.

Ένας από τους βασικότερους στόχους της εταιρείας μας είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Πρωταρχική δέσμευσή μας αποτελεί η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας. Ο σχεδιασμός του κάθε έργου που αναλαμβάνουμε γίνεται με γνώμονα την έγκαιρη και ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών.

Η ενεργή συμμετοχή όλων των εργαζομένων μας στην εφαρμογή αλλά και στη βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας αποτελεί εχέγγυο της συνεχούς αυτής προσπάθειάς μας.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το Πιστοποιητικό EN ISO 9001:2015 πατώντας εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε το Πιστοποιητικό EN ISO 14001:2015 πατώντας εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε το Πιστοποιητικό BS OHSAS 18001:2007 πατώντας εδώ.