Ο Όμιλος δίνει έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό του με στόχο τη βελτιστοποίηση του τρόπου λειτουργίας του.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός περιλαμβάνει τις παρακάτω περιοχές:

 

 

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ σκοπεύει να αξιοποιήσει πλήρως τις ευκαιρίες του ψηφιακού μετασχηματισμού και να αποκτήσει σχετική γνώση και δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα, ώστε να διαμορφώσει ένα εργασιακό περιβάλλον εξοικειωμένο με τη ψηφιακή πραγματικότητα και τις ευκαιρίες που αυτή προσφέρει.