Εταιρική Διακυβέρνηση

Διοικητικό Συμβούλιο (Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ)

Παρουσίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ