Καινοτομία

 

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ επαναπροσδιορίζεται σε ένα σύγχρονο Όμιλο, διαφοροποιώντας τις δραστηριότητές του και επανασχεδιάζοντας την λειτουργία του, με γνώμονα τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή. Παράλληλα, διερευνά τις δυνατότητες αποτελεσματικότερης αξιοποίησης της τεχνολογίας στις δραστηριότητές του.

Με στόχο την αναζήτηση καινοτόμων λύσεων, που θα συνεισφέρουν στη βελτιστοποίηση του τρόπου λειτουργίας των εταιρειών του Ομίλου, αλλά και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, οι εταιρείες το 2020 συμμετείχαν σε 9 ερευνητικά προγράμματα.

 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

 

Ο Όμιλος δίνει έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με στόχο τη βελτιστοποίηση του τρόπου λειτουργίας του. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός περιλαμβάνει τις παρακάτω περιοχές: