Ενημέρωση Επενδυτών

Μερίσματα

ΕΤΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ THN
ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
2010
30/6/2011
0,030795 (Μ.Φ. 0,024328) €
2009
25/6/2010
0,10265 (Μ.Φ. 0,092385) €
2008
26/6/2009
0,12318 (Μ.Φ. 0,110862) €
2007
20/6/2008
0,181618 ΕΥΡΩ
2006
22/6/2007
0,18 ΕΥΡΩ
2005
21/6/2006
0,16 ΕΥΡΩ
2004
24/6/2005
0,23 ΕΥΡΩ
2003
24/6/2004
0,26 ΕΥΡΩ
2002
20/6/2003
0,13 ΕΥΡΩ
2001
15/5/2002
0,12 ΕΥΡΩ
2000
27/6/2001
30 δρχ. (0,09 ΕΥΡΩ)
1999
21/6/2000
70 δρχ. (0,21 ΕΥΡΩ)
1998
28/6/1999
45 δρχ. (0,13 ΕΥΡΩ)
1997
17/6/1998
65 δρχ. (0,19 ΕΥΡΩ)