Έκδοση Πρώτης Τάξεως Ομολογιών – Περιγραφή Βασικών Όρων

Έκδοση Ομολόγου High Yield €670 εκατ.

Έκδοση Πρώτης Τάξεως (Senior) Ομολογιών – Περιγραφή Βασικών Όρων Ομολόγου

 

 • Στις 5 Δεκεμβρίου 2019 ολοκληρώθηκε η έκδοση και διάθεση από την ELLAKTOR VALUE PLC, εξολοκλήρου θυγατρική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. διεθνούς ομολόγου ύψους 600 εκατ. ευρώ, άνευ εξασφαλίσεων με
  • επιτόκιο 6,375%
  • λήξη το 2024 και
  • τιμή έκδοσης 100,000%.
 • Με την έκδοση επετεύχθη απόλυτα ο στόχος ενός διεθνούς ομολόγου που εξασφαλίζει μελλοντική πρόσβαση σε μεγάλα ξένα χαρτοφυλάκια.
 • Πρόκειται για το μεγαλύτερο Πράσινο High Yield Ομόλογο στην Ευρώπη για το 2019
 • Πρόκειται για το πρώτο High Yield Πράσινο Ομόλογο στην Ελλάδα
 • Στις 30 Ιανουαρίου 2020 ολοκληρώθηκε επίσης, νέα έκδοση ποσού €70 εκατομμυρίων με λήξη το 2024 και επιτόκιο 6,375% και τιμή διάθεσης 102,50%.
Εκδότης ELLAKTOR Value Plc
Ποσό €670εκατ.
Πιστοληπτική Αξιολόγηση (Rating) B+ (Fitch) / B- (S&P)
Διάρκεια 5 έτη
Δικαίωμα Προπληρωμής 5NC2 (5 έτη χωρίς δικαίωμα προπληρωμής τα 2 πρώτα έτη)
Μεταβολή Ελέγχου (Change of Control) Δικαίωμα επενδυτή να πουλήσει τα ομόλογα στον Εκδότη σε τιμή 101%
Κατάταξη Πρώτης Τάξης
Εγγυητές ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., και ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.
Σκοπός του Δανείου Αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων
Μορφή Διανομής Reg S  / 144A
Πιστοποίηση Πράσινου Ομόλογου Climate Bonds Initiative
Διαπραγμάτευση The Vienna MTF (Multilateral Trading System), Berlin, Frankfurt, Munich and Stuttgart Stock Exchanges.
Δίκαιο Δίκαιο Νέας Υόρκης (New York Law)

 

ISIN XS2092381289 – Rule 144A
ISIN XS2092381107 – Regulation S