Εταιρική Διακυβέρνηση

Διοικητικό Συμβούλιο (Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ)