Κύριες Δραστηριότητες

Κατασκευή

single activity slider image
single activity slider image
single activity slider image

Μελέτη και Κατασκευή του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ελ Σαλίτρε, Φάση ΙΙ, στην Κολομβία

/ ΑΚΤΩΡ

Η ΑΚΤΩΡ, ως επικεφαλής της κοινοπραξίας CEPS (Consorcio Expansión PTAR Salitre), ανέλαβε την εκτέλεση της μελέτης και κατασκευής της Φάσης ΙΙ του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ελ Σαλίτρε στην Μπογκοτά, την πρωτεύουσα της Κολομβίας.

To συγκεκριμένο έργο, με αναθέτουσα αρχή τον Αυτόνομο Περιφερειακό Οργανισμό της Κουντιναμάρκα (CAR), εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα απορρύπανσης και αποκατάστασης του ποταμού Μπογκοτά και αποτελεί καθοριστικό έργο πνοής για την περιβαλλοντική αποκατάσταση της ευρύτερης περιοχής.

Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ελ Σαλίτρε θα επεξεργάζεται 7 m3/s (περίπου 600.000 κ.μ. ημερησίως), αποτρέποντας την κατάληξη μεγάλων ποσοτήτων ρυπαντικού φορτίου στον ποταμό.

Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει λεπτομερή σχεδιασμό, κατασκευή έργων, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, θέση σε λειτουργία και υποβοηθούμενη λειτουργία της επέκτασης και βελτιστοποίησης του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ελ Σαλίτρε.

Η τρέχουσα μονάδα του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ελ Σαλίτρε, Φάση Ι, τέθηκε σε λειτουργία το 2000 και μπορεί να επεξεργαστεί 4 m3/s λυμάτων (περίπου 350.000 κ.μ. ημερησίως), αλλά περιλαμβάνει μόνο πρωτοβάθμια επεξεργασία. Τα σημερινά δεδομένα και ο μελλοντικός σχεδιασμός απαιτούν την αύξηση της δυναμικότητας των εγκαταστάσεων και την βελτίωση της επεξεργασίας ώστε τελικά να επιτυγχάνεται βιολογική επεξεργασία λυμάτων που καλύπτει το σύνολο της παροχής.

Η Φάση ΙΙ έχει δυναμικότητα πλήρους επεξεργασίας 7 m3/s, ενώ οι επιμέρους μονάδες της προεπεξεργασίας και πρωτοβάθμιας καθίζησης έχουν την δυνατότητα επεξεργασίας έως και 14 m3/s.

Κατά την προεπεξεργασία, απομακρύνονται τα ογκώδη και φερτά στερεά απόβλητα, η άμμος και τα λίπη, προστατεύοντας ταυτόχρονα και τις κατάντι μονάδες επεξεργασίας των λυμάτων. Στις δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης, διαμέτρου 45 m, μέρος των στερεών σωματιδίων καθιζάνει και απομακρύνεται με την πρωτοβάθμια ιλύς και ταυτόχρονα τα επιπλέοντα υλικά συλλέγονται και απομακρύνονται.

Στους βιολογικούς αντιδραστήρες και μέσω του αερισμού, η οργανική ύλη και τα θρεπτικά συστατικά διασπώνται και μεταβολίζονται από τους αερόβιους μικροοργανισμούς. Στις δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης, διαμέτρου 55 m, διαχωρίζονται οι μικροοργανισμοί και άλλα αιωρούμενα σωματίδια από τα επεξεργασμένα λύματα. Με αυτόν τον τρόπο παράγεται η δευτεροβάθμια ιλύς και το προς διάθεση επεξεργασμένο νερό.

Η ιλύς που προκύπτει από τις διαδικασίες διαύγασης αντλείται σε αναερόβιους χωνευτές, στους οποίους πραγματοποιείται σταθεροποίηση της λάσπης, έτσι ώστε κατόπιν πρόσθετης επεξεργασίας το τελικό προϊόν να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα. Κατά τη διεργασία της αναερόβιας χώνευσης παράγεται βιοαέριο, το οποίο χρησιμοποιείται στις μονάδες συμπαραγωγής για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διεργασιών, λαμβάνει χώρα η απολύμανση της επεξεργασμένης εκροής και στη συνέχεια το τελικό προϊόν, απαλλαγμένο από οργανικά συστατικά και βακτήρια, διατίθεται στον ποταμό Μπογκοτά, καθιστώντας έτσι δυνατή την ανάκαμψη του σε ζωντανό οικοσύστημα.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έργο:

Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ελ Σαλίτρε, Φάση ΙΙ

Τύπος:

Έργα Υποδομής

Τοποθεσία:

Μπογκοτά, Κολομβία