Κύριες Δραστηριότητες

Περιβάλλον

single activity slider image
single activity slider image

Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων – Αποτεφρωτήρας

/ ΗΛΕΚΤΩΡ

Στον τομέα της Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), η ΗΛΕΚΤΩΡ διατηρεί την πρωτοκαθεδρία, καθώς έχει κατασκευάσει και διαχειρίζεται μέσω της Κοινοπραξίας Μίσθωσης Αποτεφρωτήρα ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΑΡΣΗ Α.Ε. τον μοναδικό στην Ελλάδα Αποτεφρωτήρα Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων  στον Χ.Υ.Τ.Α Άνω Λιοσίων, που λειτουργεί από το 2002. Κύριος του Έργου είναι ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), ενώ η ΗΛΕΚΤΩΡ συμμετέχει στην Κοινοπραξία με ποσοστό 70%.

Η μονάδα στην ΟΕΔΑ Άνω Λιοσίων συνιστά τη μοναδική ολοκληρωμένη και πλήρως αδειoδοτημένη μονάδα αποτέφρωσης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων και δέχεται 4.000 τόνους αποβλήτων τον χρόνο από 1.800 σημεία σε όλη τη χώρα (νοσοκομεία, κλινικές, μικροβιολογικά κέντρα, ιδιωτικά ιατρεία, οδοντιατρεία, κτηνιατρικές κλινικές και φαρμακαποθήκες). Διαθέτει ημερήσια δυναμικότητα 30 τόνων, 2 ανεξάρτητες γραμμές αποτέφρωσης, ψυκτικούς θαλάμους προσωρινής αποθήκευσης, εσωτερική διαχείριση υγρών αποβλήτων, πύλη ανίχνευσης ραδιενέργειας και συνεχή καταγραφή αερίων εκπομπών. Η εικοσιτετράωρη λειτουργία της μονάδας αποτέφρωσης εξασφαλίζει την σύννομη καταστροφή του συνόλου των συλλεχθέντων αποβλήτων σε σύντομο χρονικό διάστημα και την παροχή των απαραίτητων εγγράφων – βεβαιώσεων πλήρους καταστροφής από την μονάδα τελικής διάθεσης εντός λίγων ημερών, εφαρμόζοντας προηγμένες τεχνολογίες και τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

Στον κλάδο συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων, η Αποτεφρωτήρας Α.Ε., στην οποία η ΗΛΕΚΤΩΡ συμμετέχει με ποσοστό 65%, παραλαμβάνει και διαχειρίζεται επιτυχώς το σύνολο των παραγόμενων Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), ενώ παρέχει και συμβουλευτική υποστήριξη πάνω στην ταυτοποίηση – διαχωρισμό και επιλογή βέλτιστης μεθόδου διαχείρισης για κάθε παραγόμενο απόβλητο. Η εταιρεία διαθέτει πανελλαδική διαπεριφερειακή άδεια συλλογής/μεταφοράς και αποτελεί τη βασική εταιρεία διαχείρισης ΕΑΥΜ που τροφοδοτεί τη μονάδα.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έργο:

1. Αποτεφρωτήρας Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων
2. Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων – Εταιρεία συλλογής - μεταφοράς

Τύπος:

Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων

Τοποθεσία:

1. Αττική, Ελλάδα
2. Αττική, Ελλάδα