Κύριες Δραστηριότητες

Κατασκευή

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ δραστηριοποιείται στον Κλάδο της Κατασκευής μέσω της θυγατρικής του, ΑΚΤΩΡ, διαθέτοντας εμπειρία 70 χρόνων σε πολύπλοκα κι απαιτητικά έργα Υποδομών, Κτηριακά και Βιομηχανικά έργα, καθώς και στην κατασκευή Φωτοβολταϊκών Πάρκων. Το χαρτοφυλάκιο των έργων του Κλάδου Κατασκευής περιλαμβάνει γέφυρες, αυτοκινητοδρόμους, έργα μετρό, βιολογικούς καθαρισμούς, αγωγούς φυσικού αερίου, διυλιστήρια, αποθήκες, εμπορικά κέντρα, κτήρια γραφείων, οικιστικά συγκροτήματα, καζίνο, αποθήκες, βιομηχανικά κτήρια, τουριστικές και ξενοδοχειακές μονάδες, πολιτιστικά κέντρα, νοσοκομεία, αεροδρόμια, εκπαιδευτικά κτήρια, ολυμπιακές και αθλητικές εγκαταστάσεις, σιδηροδρομικά έργα, σήραγγες, φράγματα, λιμενικά έργα, σταθμούς παραγωγής ενέργειας, έργα ηλεκτρομηχανολογικά κ.α.

Παραχωρήσεις

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ δραστηριοποιείται στον Κλάδο των Παραχωρήσεων μέσω της θυγατρικής του, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, κατέχοντας ηγετική θέση στον τομέα των έργων παραχώρησης στην Ελλάδα. Το χαρτοφυλάκιο των έργων του Κλάδου των Παραχωρήσεων περιλαμβάνει συμμετοχές στους μεγαλύτερους και πιο σύγχρονους αυτοκινητοδρόμους της Ελλάδας, σε έργα διαχείρισης απορριμμάτων, σε χώρους στάθμευσης καθώς και σε μαρίνες. Ο Κλάδος Παραχωρήσεων του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, διαθέτει ευρεία εμπειρία που του επιτρέπει να καλύπτει το συνολικό φάσμα των αναγκών έργων παραχώρησης, από τη μελέτη, τη χρηματοδότηση και την κατασκευή έως τη συντήρηση και λειτουργία.

Περιβάλλον

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ δραστηριοποιείται στον Κλάδο του Περιβάλλοντος μέσω της θυγατρικής του, ΗΛΕΚΤΩΡ, η οποία αποτελεί πλήρως καθετοποιημένη εταιρεία στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων και παραγωγής ενέργειας. Η σημαντική τεχνογνωσία και εξειδίκευση που διαθέτει ο Κλάδος του Περιβάλλοντος, επιτρέπει στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης απορριμμάτων που περιλαμβάνουν τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, καθώς και σε έργα παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων και αξιοποίησης της βιομάζας.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ δραστηριοποιείται στον Κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέσω της μητρικής του, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, που αναπτύσσει, κατασκευάζει και λειτουργεί αιολικά πάρκα. Ο Κλάδος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εμπλουτίζει συνεχώς το χαρτοφυλάκιο των έργων, αυξάνοντας σταθερά την εγκατεστημένη ισχύ των αιολικών πάρκων του, μέσω της υλοποίησης ενός στρατηγικού επενδυτικού πλάνου. Τόσο τα υπάρχοντα όσο και τα υπό κατασκευή αιολικά πάρκα βρίσκονται σε θέσεις προσεχτικά επιλεγμένες, οι οποίες συγκεντρώνουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων και έχουν υψηλούς συντελεστές απόδοσης.

Ανάπτυξη Ακινήτων & Υπηρεσιών

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ δραστηριοποιείται στον Κλάδο της Ανάπτυξης Ακινήτων μέσω της θυγατρικής του, REDS, που εντοπίζει ακίνητα με θετικές προοπτικές και ελκυστικό τίμημα, με στόχο να τα αναπτύξει σε εγκαταστάσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ο Κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων εστιάζει σε Εμπορικά Πάρκα, Ψυχαγωγικά Κέντρα, Οργανωμένα Οικιστικά Συγκροτήματα, Εκθεσιακά Κέντρα, Κτήρια Γραφείων και Μεικτών Χρήσεων. Παράλληλα, ο Κλάδος Ανάπτυξης Ακινήτων του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους αναλαμβάνοντας το concept design, την υποστήριξη νομικού, πολεοδομικού, χωροταξικού και τεχνικού πλαισίου ανάπτυξης μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων, τη διαχείριση Κατασκευής και Ανάπτυξης, τον Σχεδιασμό, τη Στρατηγική Μισθώσεων και τη Διαχείριση Ακινήτων, καθώς και τη Μελέτη Βιωσιμότητας και τη σύνταξη επιχειρηματικών πλάνων.